Małgorzata Gałązka-Sobotka

CV:

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Wdrażanie systemu HB-HTA

Sortuj według

Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 4, s. 247–258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.028.14272

Model funkcjonalny HB-HTA