Katarzyna Iłowiecka

Model funkcjonalny HB-HTA

Sortuj według

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia

Tom 18, Numer 4, s. 287–297
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20842627OZ.20.032.14276