Piotr Mickiewicz

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 2021, Numer 25 (13), s. 11-30
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.019.14296