Dariusz Gradzi

Informacje o autorze:

kancelaria adwokacka AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c.

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 31-58
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.020.14297