Artykuły

Sortuj według

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – usprawnienie systemu kontroli w świetle konstytucyjnych zasad równości, proporcjonalności i autonomii informacyjnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 355–371
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.027.14269