CV:

Elwira Jolanta Kryńska, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania oraz kierownik Zakładu Historii Wychowania, Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku. Zajmuje się problematyką najnowszych dziejów oświaty i myśli pedagogicznej: okresu II Rzeczypospolitej, czasów II wojny światowej i okupacji Polski oraz pierwszych lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – są to zagadnienia związane z: oświatą szkolną i pozaszkolną, aktywnością nauczycieli oraz krystalizowaniem się społecznej świadomości i rozwoju kultury Polski niepodległej; niezłomną walką przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków oraz poniesionymi stratami osobowymi i materialnymi w latach II wojny światowej, a także indoktrynacją i przeciwstawianiem się obowiązującej interpretacji rzeczywistości w okresie budowy „państwa socjalistycznego” i „nowego człowieka”. Adres do korespondencji: ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok; e-mail: e.krynska@uwb.edu.pl.

STUDIA I ROZPRAWY. „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA” – W ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Sortuj według

Kardynał Stefan Wyszyński w obronie praw narodu

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 37-53
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.002.13932

STUDIA I ROZPRAWY „Z HISTORII KONSERWATYWNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

Konserwatywne aspekty myśli społeczno-wychowawczej Adama Skwarczyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022