CV:

Witold Ostafiński – ks. prof. nadzw. dr hab., pracownik Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu. Adres do korespondencji: ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków; e-mail: witold.ostafinski@pwste.edu.pl.

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Sortuj według

Konteksty społeczne początku XX wieku a poradnictwo dla rodziców w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 177-189
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.009.13939