Wacław Branicki

CV:

Dr hab. Wacław Branicki ‒ prof. AGH, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza. Adres do korespondencji: ul. Antoniego Gramatyka 8A, 30-071 Kraków; e-mail: branicki@agh.edu.pl.

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Sortuj według

Etyka Tadeusza Czeżowskiego wobec kultury nowych mediów

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 263-277
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.014.13944