Konrad Nowak-Kluczyński

CV:

Dr Konrad Nowak-Kluczyński – pracownik Zakładu Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: ul. Szamarzewskiego 89 D, Poznań 60-568; e-mail: konradk@amu.edu.pl.

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Sortuj według

Naukowa, dydaktyczna i organizacyjna działalność Ludwika Jaxy-Bykowskiego na rzecz rozwoju poznańskiej uniwersyteckiej pedagogiki

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 311-336
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.017.13947