CV:

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska ‒ adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adres do korespondencji: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń; e-mail: katwas@umk.pl.

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Sortuj według

Praca wychowawcza z dziewczętami wykluczonymi społecznie – w ujęciu bł. Marii Karłowskiej (1865–1935)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 337-348
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.018.13948