CV:

Dr Paweł Juśko ‒ Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki, Katedra Badań Szkoły. Adres do korespondencji: ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów; e-mail: pjusko@ur.edu.pl.

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Sortuj według

Alina Rynio, Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium homiletyczno-pedagogiczne, Lublin 2020, ss. 153, ISBN 978-83-8061-6206

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 419-431
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.023.13953