CV:

Dr hab. Anna Sajdak-Burska ‒ profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej, Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Adres do korespondencji: Instytut Pedagogiki UJ, ul. S. Batorego 12, 31-135 Kraków; e-mail: a.sajdak@uj.edu.pl.

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Sortuj według

Nowoczesna szkoła konserwatywna. Otwarcie perspektywy

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

ARTYKUŁY RECENZYJNE