Artykuły

Sortuj według

Żydowskie osadnictwo wiejskie w świetle ankiety włościańskiej 1814 roku: postrzeganie Żydów a rzeczywistość społeczno-gospodarcza na początku XIX wieku

Studia Judaica, 2022, Nr 2 (50), s. 235-268
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.010.17180

Recenzje

Natan M. Meir, Stepchildren of the Shtetl: The Destitute, Disabled, and Mad of Jewish Eastern Europe, 1800–1939, Stanford University Press, Stanford 2020, ss. 360.

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 265-270
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.010.14612