Część III. Konteksty literackie i językowe

Sortuj według

Zapomnienie jako utrata tożsamości we współczesnej prozie czeskiej i chorwackiej (Katerina Tučková „Wypędzenie Gerty Schnirch”, Ivana Šojat-Kuči „Unterstadt”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 191-202
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.014.16366

Część III. Kultura i ideologie

Pamięć „mniejszościowa” i pokaleczona w najnowszej literaturze chorwackiej (na przykładach prozy Ludwiga Bauera, Ivany Šojat Kuči i Slobodana Šnajdera)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 235-248
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.011.14422