Artykuły

Sortuj według

Rozporządzenia z mocą ustawy – modele, teoria i praktyka w polskim systemie parlamentarno-gabinetowym w latach 1921–1926 oraz po 1989 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 539-556
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.046.14472