Piotr Alexandrowicz

Recenzje i noty recenzyjne

Sortuj według

Sacher, Andrzej. Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021 (ss. 387, ISBN 978-83-8061-833-6)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 4, s. 595-600
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.051.14477