Artykuły

Sortuj według

Przekład eksperymentalny: techniki, formy, metajęzyki

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.026.15140

Lektury

Historia strukturalna, czyli długie trwanie przekładu artystycznego

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 183-199
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.023.14334

Lektury

Wszystkie kolory przekładu (rec. Prismatic Translation, red. M. Reynolds, Cambridge: Legenda, 2019)

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny,
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.036.15150