Artykuły

Sortuj według

Przekład eksperymentalny: techniki, formy, metajęzyki

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 7-23
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.026.15140

Inne

Historia strukturalna, czyli długie trwanie przekładu artystycznego

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 183-199
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.023.14334

Inne

Wszystkie kolory przekładu. Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda.

Przekładaniec, 2021, 43 – Przekład eksperymentalny, s. 189-203
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.036.15150