Artykuły

Sortuj według

Przekład eksperymentalny: techniki, formy, metajęzyki

43 – Przekład eksperymentalny, s. 7-23
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.026.15140

Experimental Translation: Techniques, Forms, Metalanguages

2023 - Experimental Translation, s. 7-23
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.007.18086

All Colours Of Translation Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda

2023 - Experimental Translation, s. 136-150
Data publikacji online: 20 grudnia 2023
DOI 10.4467/16891864ePC.23.013.18092

Lektury

Historia strukturalna, czyli długie trwanie przekładu artystycznego

42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 183-199
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.023.14334

Tysiące innych sekretów

45, s. 177-183
Data publikacji online: 14 kwietnia 2023
DOI 10.4467/16891864PC.22.016.17177

„Wielka eksplozja kambryjska”, czyli prawdziwy początek różnorodności przekładoznawczej

46, s. 181-190
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/16891864PC.23.011.17975

Lektury

Wszystkie kolory przekładu. Matthew Reynolds (ed.), 2019. Prismatic Translation, Cambridge: Legenda.

43 – Przekład eksperymentalny, s. 189-203
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.036.15150