Zbigniew Szmyt

Artykuły

Sortuj według

Introduction: Kinship and Urbanization in Inner Asia

Tom 49 Numer 1-2, s. VII–XIII
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.001.14123

Granica jako zasób, granica jako wehikuł czasu. Społeczne reprezentacje diaspor na pograniczu rosyjsko-chińskim

Nr 2 (188), s. 139-158
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/25444972SMPP.23.020.18634

Huns on the Ruins of Socialism: Public Past in Inner Asian Cities

Tom 49 Numer 1-2, s. 145–167
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.010.14132