Artykuły

Sortuj według

Lojalność i zdrada dowódców oraz dostojników w imperium Achemenidów za panowania Wielkiego Króla Artakserksesa II

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 37-52
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.025.15085