Rozprawy i szkice

Sortuj według

„Żywe głosy, żywe losy”. Demokratyzacja historii w reportażach Swietłany Aleksijewicz i Małgorzaty Rejmer

Numer 3 (49) 2021, s. 83-96
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.022.15037