Współczesne technologie przechowywania informacji

Sortuj według

Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji i blockchain w działalności archiwalnej. Przegląd doświadczeń zagranicznych

Archeion, 2021, 122, s. 69-93
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.003.14483