Artykuły

Sortuj według

Aktywność polskich korespondentów zagranicznych na Twitterze

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 55–72
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14288

News Shareability in the COVID-19 Period

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 1 (12) 2022, s. 81-95
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.005.16113