Artykuły

Sortuj według

Dyplomacja kulturalna w mediach społecznościowych: Studium przypadku

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 627-644
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.034.14577

Z życia naukowego

Konferencja naukowa Ewolucja strategii rynkowych – media, korporacje, instytucje, 27–28 maja 2021 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 4 (248), s. 133–136
Data publikacji online: 21 grudnia 2021
DOI 10.4467/22996362PZ.21.023.14295