Artykuły

Sortuj według

Skuteczność – kryterium oceny przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Zarządzanie Publiczne, , Numer 1 (17), s. 37-49
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.003.0527