Artykuły empiryczne

Sortuj według

Pandemia COVID-19 w doświadczeniu osób w okresie późnej dorosłości

Tom 26, Numer 2, s. 59-77
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.012.15135

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Warszawski, 20–22 maja 2021

Tom 26, Numer 2, s. 105-109
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843879PR.21.015.15138