Artykuły

Sortuj według

Zarządzanie programami i projektami jako instrument realizacji celów publicznych

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 212-221
Data publikacji online: 2013

Role menedżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2014, Numer 2 (26), s. 203–215
Data publikacji online: 22 września 2014
DOI 10.4467/20843968ZP.14.017.2351

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami unijnymi w obszarze pomocy społecznej

Zarządzanie Publiczne, , Numer 1 (17), s. 63-73
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.005.0529