Administracyjne prawo ustrojowe

Sortuj według

Analiza procesu ustawodawczego Ukrainy na przykładzie III, IV, VI i VIII kadencji Rady Najwyższej

2021 (7), s. 91-101
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.005.14821