Artykuły

Sortuj według

Innowacje społeczne – innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzanie Publiczne, , Numer 2 (18), s. 33-45
Data publikacji online: 10 września 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.009.0533