Artykuły

Sortuj według

Myśl twórcy nowożytnej idei olimpijskiej Pierre’a de Coubertina w kontekście współczesnych wyzwań wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w Polsce

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 95-117
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.006.15171