Zbigniew Bujak

Artykuły

Sortuj według

Porozumienie jako forma zarządzania

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 579-595
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.032.14575