Aleksandra Suwińska

Artykuły

Sortuj według

Mowa nienawiści w mediach społecznościowych – możliwości automatycznej detekcji i eliminacji

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 681-693
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.037.14580