Artykuły

Sortuj według

Ruch rowerowy w Słupsku – uwarunkowania organizacyjne, infrastrukturalne i mobilnościowe

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (3), s. 56-75
Data publikacji online: 30 września 2022
DOI 10.4467/2543859XPKG.22.016.16610

Dostępność transportowa wybranych ośrodków miejskich Pomorza Środkowego z uwzględnieniem zjawiska wykluczenia komunikacyjnego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), s. 19-35
Data publikacji online: 30 września 2021
DOI 10.4467/2543859XPKG.21.016.15043

Geograficzne uwarunkowania utworzenia powiatu miasteckiego

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 167, s. 119 – 145
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/20833113PG.22.010.16223