Artykuły

Sortuj według

Serial „Gra o tron” i jego literacki pierwowzór – „Pieśń lodu i ognia” jako filary opowiadania transmedialnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 64–80
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.005.5182

„Black Mirror”. Niefuturystyczna dystopia technologiczna i medialna

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 1 (225), s. 166–181
Data publikacji online: 29 czerwca 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.16.012.5189

Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 1 (13), s. 153-187
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.010.0336

Animacja współpracy międzysektorowej w zakresie budowania podstaw wolontariatu w Małopolsce. Analiza przypadku "Małopolskiego projektu <>”

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 9-22
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.013.0700

Nie tylko internet. Nowe media w tekstach profesora Tomasza Gobana-Klasa – okiem młodego badacza

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 170-179
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.011.1029

Z problemów aktualnych

Media społecznościowe jako narzędzia oddolnych paraagencji informacyjnych w Syrii. Przypadek Ghouta Media Center

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 25–38
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.036.10738

ETYKA W MEDIACH I WYKLUCZENIE

Wojciech Tochman – społeczny rzecznik uchodźców. Zapiski z obserwacji netnograficznej

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 71-82
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.006.9285

Z życia naukowego

Pokolenie Z – próba diagnozy

Zeszyty Prasoznawcze, 2021, Tom 64, Numer 1 (245), s. 105-108
Data publikacji online: 1 marca 2021