Paulina Chrząszcz

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Sortuj według

Wytwórcy i sprzedawcy pieczęci ogłaszający się w prasie poznańskiej w latach 1815–1939

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2019, Tom VI, s. 133-166
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2391-890XPAH.19.008.14937