Artykuły

Sortuj według

Muzea i kolekcje uczelniane a koncepcja zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 385-404
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.024.15225