Artykuły

Sortuj według

Wykorzystanie danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uczelni do monitorowania losów absolwentów uczelni wyższych

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 49-60
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.07032

(Nie)mobilność pionowa studentów UW. Analiza efektów wdrażania Procesu Bolońskiego

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 73-87
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.018.0705