CV:

Małgorzata Ciszewska – Assistant Professor at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warszawa. Resarch interest: literature studies, old Polish orations, critical editing. Recent publications: Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe, ed. by M. Barłowska, M. Ciszewska, Warsaw 2019; “The Encomium of Polish Noblewomen in Jakub Sobieski’s Secular Funeral Speeches (the First Half of the 17th Century)”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 34 (2020), no. 1, pp. 15–25.

Artykuły

Sortuj według

Koszty, jałmużny, splendor urodzenia. Toposy i argumenty pochwały w mowach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego na tle współczesnych realizacji kaznodziejskich

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 1 (62), s. 25–54
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.003.15232