Kanon(y) i wspólnoty

Sortuj według

Od wernakularnej utopii do narodowego kanonu literackiego: metapoezja i epos w słoweńskim odrodzeniu narodowym

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 520-536
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.044.15196