Dobromiła Księska

Kanon(y) i wspólnoty

Sortuj według

Rozprawa z polskim kanonem patriotycznym w Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 4, s. 556-568
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.21.047.15198