Artykuły

Sortuj według

Ocena i pomiar społecznych efektów pracy szkół wyższych – refleksje metodologiczne

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 61-71
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.017.0704