Artykuły

Sortuj według

Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miejskiego w obszarze oświaty

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), s. 85-97
Data publikacji online: 7 września 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.013.5177

Rola wizerunku powiatowych urzędów pracy w zarządzaniu relacjami z przedstawicielami sektora biznesu

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 71-86
Data publikacji online: 2009

Istota i znaczenie zaangażowania klientów we współtworzenie wartości społecznej

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 159-167
Data publikacji online: 2013

Potrzeba innowacji zarządzania: Czy współtworzenie wartości wraz z klientami oznacza początek „Zarządzania 2.0”?

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 2 (14), s. 11-25
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.012.0479

Współtworzenie wartości jako przedmiot ewaluacji procesów edukacyjnych

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 109-121
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.021.0708

Design-Led Approach to Entrepreneurship

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(4), s. 7–26
Data publikacji online: 18 marca 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.034.10020

Design Thinking as a Source of Management Innovation

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 51–71
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.021.7541

Social Innovation Living Lab as a Methodology for Conceptual Design Research

International Journal of Contemporary Management, 2019, Numer 18 (3), s. 7-25
Data publikacji online: listopad 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.19.008.11751