Artykuły

Sortuj według

Leadership and mental models. Study of school principals’ awareness

Zarządzanie Publiczne, , Numer 4 (20), s. 27-48
Data publikacji online: 20 marca 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.027.1070

Ewaluacja w edukacji.  Dylematy systemu ewaluacji oświaty w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 1 (33), s. 17-26
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.16.002.4936

Kadra ucząca dorosłych: warunki, kompetencje i rozwój

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 119-131
Data publikacji online: 2009

Odpowiedzialne zarządzanie szkołą

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 2 (6) , s. 28-39
Data publikacji online: 2009

O zagospodarowywaniu wyobraźni:  inspiracje dla zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 11–23
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.002.8231

How Do Teachers Understand Democratic Education, Equal Opportunities and Their Roles in School?

Zarządzanie Publiczne, Numer 4 (4) , s. 85-98
Data publikacji online: 2009

Conversations, Dialog and Deliberation: Leaders Moving Towards the Democratization of School Refo

Zarządzanie Publiczne, Numer 4 (4) , s. 131-138
Data publikacji online: 2009