Artykuły

Sortuj według

Zadania i uprawnienia organów ścigania karnego w zakresie zwalczania terroryzmu w Polsce – perspektywa prawna

Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 2 (2), s. 9-30
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/27204383TER.22.017.16337

Prawne aspekty walki z terroryzmem w krajowym porządku prawnym na tle wyzwań kształtowanych prawodawstwem europejskim

Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 1 (1) , s. 29-65
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/27204383TER.22.002.15418

Tasks and powers of criminal law enforcement authorities in combating terrorism in Poland - a legal perspective

Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 2 (2), s. 197-219
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/27204383TER.22.024.16344

Legal aspects of combating terrorism in the Polish legal system against the background of challenges shaped by European legislation

Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 1 (1) , s. 262-296
Data publikacji online: marzec 2022
DOI 10.4467/27204383TER.22.010.15426