Studia

Sortuj według

Niższe szkoły realne w Galicji w latach 1842–1873

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 97-122
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.006.14619