Studia

Sortuj według

Tymczasowa siedziba władz Generalnego Gubernatorstwa. Łódź jako okupacyjny ośrodek administracyjny i siedziba Hansa Franka jesienią 1939 roku

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (1), s. 147-167
Data publikacji online: 28 marca 2022
DOI 10.4467/20844069PH.22.008.14621