Artykuły

Sortuj według

Uroczystość istnienia. O wierszach Miry Kuś

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 100-127
Data publikacji online: 2011

Spotkania (o pisarstwie Wojciecha Kudyby)

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 135-151
Data publikacji online: kwiecień 2012

Zielony zeszyt. O Juweniliach i Seniliach Leszka Elektorowicza

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 3, s. 359-369
Data publikacji online: 19 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.007.1765

Herbert: A Short History of Reading

Konteksty Kultury, 2019, Special Issue, s. 4–32
Data publikacji online: 18 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.013.11090

The Mystery of Aviation

Konteksty Kultury, 2018, Special Issue, s. 69-71
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.025.9727

Herbert znany i nieznany

Herbert: krótka historia czytania

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 1, s. 4-27
Data publikacji online: 6 czerwca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.001.8767

Recenzje

Portrety Abrahama (Edward Fiała, Abraham w polskiej prozie biblijnej)

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 4, s. 448–455
Data publikacji online: 23 grudnia 2014

The Mystery of Aviation

Konteksty Kultury, 2014, Tom 11, Numer 3, s. 321–323
Data publikacji online: 22 grudnia 2014

Inne

Dwuzwierciadło (Janusz Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości)

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 494-498
Data publikacji online: 20 września 2013