ARTYKUŁY

Sortuj według

Polityka pisarstwa historycznego i polityka literatury. Hayden White i Jacques Rancière czytają Ericha Auerbacha

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 1, s. 69-87
Data publikacji online: 30 marca 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.004.15440