Artykuły

Sortuj według

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część II)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 433-464
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.029.16177

Edycje źródłowe

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część I)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 101-142
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.006.15254