Recenzje i noty recenzyjne

Sortuj według

Dębiński, Antoni. Polityka ustawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, ss. 235

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 143-146
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.007.15255