In memoriam

Sortuj według

Profesorowi Michałowi Pietrzakowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 1, s. 165-167
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.010.15258